Stängsel

stängselStängsel är något som låter lite tråkigt, men som ändå gör stor nytta när det gäller att exempelvis hålla djur ute eller inne, inte minst från våra vägar. Det finns flera olika typer av stängsel, och ett antal olika lagar och förordningar som man måste följa när man sätter upp ett stängsel. En av de viktigaste faktorerna när det gäller huruvida det är tillåtet att sätta upp ett stängsel eller inte är allemansrätten. Den innebär att man inte kan sätta upp stängsel som stänger ute människor från de områden där denna gäller. Skulle man ändå göra detta, så har alla och envar rätt att passera stängslet, och du kan samtidigt bli skyldig att riva det. Det är alltså viktigt att ta reda på vad som gäller innan man sätter upp ett stängsel, det räcker definitivt inte med att tänka att ”det är min mark”.

Det grundläggande syftet med stängsel är att antingen stänga inne eller ute. Viltstängsel har vi nämnt, och är ett exempel på stängsel som är tänkta att stänga ute. Industriområden, fabriker och liknande brukar också använda sig av stängsel, med syfte att stänga obehöriga ute. Den andra typen av stängsel är tänkta att stänga inne. Med undantag för fängelsestängsel då vanligtvis inte människor, utan djur. Dessa kan då samtidigt tjäna till att både stänga tamdjuren inne, och rovdjuren ute.

När det gäller tillverkning av stängsel finns även där flera olika varianter. Vanligt är stängsel i metall, med eller utan taggtråd högst upp. Elstängsel är en annan variant. Vilken sorts stängsel som passar, och hur högt det ska vara, beror helt enkelt på syftet. Gäller det bara att hålla kossorna på plats, så räcker ett enkelt elstängsel. Ett viltstängsel som är tänkt att hålla rådjur, älgar och andra djur borta från vägarna måste ha en viss höjd, så att djuren inte kan hoppa över det. För sådana passar det också av uppenbara skäl dåligt med viltstängsel.