Grindar

grindStaket och stängsel behöver i allmänhet en grind, för att folk och fä ska kunna ta sig ut och in vid behov. Liksom vad gäller staket så behövs i allmänhet inte bygglov för att sätta upp en grind, då denna ju i praktiken är en del av staketet eller stängslet. Det finns en hel del olika typer av grindar att tillgå, beroende på vilken typ av staket eller stängsel man tänker sig. Ett staket ser helt enkelt inte komplett ut utan en grind.

Vanligast, och det vi antagligen först tänker på när vi hör ordet grind, är trägrinden. Dessa kommer i en mängd olika utföranden, från mycket enkla till vackert snickrade, och det kan vara svårt att välja rätt. En grind ska ju helst rent utseendemässigt passa ihop med staketet, och en sirlig trägrind går helt enkelt inte så väl ihop med en gärdsgård. Trägrinden har också den fördelen att den nästan alltid passar, oavsett hur huset i fråga ser ut – gammalt som nytt, stort eller litet, så finns det alltid en passande trägrind.

Vad gäller metallgrindar så är det lite annorlunda. Dessa passar givetvis till metallstaket, men även till murar. Vad gäller metallgrindar så har dessa också oftare en rent praktisk funktion, att hindra folk att passera dem utan att öppna. Trägrindar å andra sidan är ju – i allmänhet – så pass låga att man relativt enkelt kan ta sig över dem om man så vill.

Det är alltså stor skillnad mellan en enkel trägrind vid ett litet torp och en fängelsegrind, och variationen är enorm. Vad som skiljer en grind från en dörr är att grindar inte är heltäckande, utan man kan se mellan galler och spjälor, medan dörrar är helt solida. Det viktigaste man bör ha i åtanke när det gäller grindar är huruvida dess huvudfunktion är praktisk – att stänga obehöriga ute – eller estetisk. Givetvis är det också möjligt att kombinera de två, men det är ändå det som i praktiken skiljer olika grindtyper från varandra.