Staket

staketFör att bygga att vanligt enkelt staket runt sin tomt eller trädgård krävs inga speciella tillstånd, och det är bara att sätta igång. Det är dock viktigt att det rör sig om just ett staket och inte ett plank. Exakt var skillnaden går är inte helt klart, ett plank är högre än ett staket. Men om staketet i fråga har ”normalhöjd” ska det inte behöva bli några problem på den fronten. I tveksamma fall är det kommunen som avgör huruvida bygglov krävs eller inte.

Staket förekommer inte bara runt trädgårdar, utan lite varstans. Då dessa vanligen är rätt enkla att ta sig förbi, så skiljer de sig från stängsel i och med att deras funktion mer är att peka ut att ett område är avgränsat, medan ett stängsel är tänkt att göra det svårt eller omöjligt att passera. Det finns flera olika typer av staket, varav det absolut vanligaste är trästaketet. Sådana är relativt lätta att bygga, och med lite arbete ser de också bra ut – staketet runt en tomt eller trädgård har ju lika mycket en estetisk som praktisk funktion. En variant på det vanliga trästaketet är gärdsgården, som i grund och botten är ett sätt att tillverka trästaket på. Dessa var vanliga förr i tiden då de var enkla att tillverka, och inte krävde mycket material. Moderna gärdsgårdar byggs dock i huvudsak för att man tycker om hur de ser ut, och inte av rent praktiska skäl.

En annan typ av staket är så kallade smidesstaket som är i metall. Dessa fyller i stort sett samma funktion som vanliga trästaket, men kostar mer. Smidesstaket är lite mer exklusiva, och håller länge, även om de kan behöva en del underhåll under årens lopp, främst vad gäller att hålla rost borta.

Ytterligare en variant är nätstaketet, som egentligen är mer av ett mellanting mellan stängsel och staket. Dessa är användbara om man till exempel vill hindra husdjur från att lämna tomten.